Sponsorlar
4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

Değerli Okul Öncesi Eğitim Gönüllüsü,

"Gelecek Eğitimde Platformu" olarak yeniliklere ve farklı fikirlere açık, değerlerini bilen ve geleceğe yön verebilen eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'ni 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleyeceğimizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Online Etkinlik Platformu uygulaması üzerinden sizlere yüzyüze etkinliği aratmayacak bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

Geçen yıl kayıt yaptıranların bu zirveye katılım hakkı devam etmektedir.

"Hayalinin Peşini Bırakma" teması ile gerçekleştireceğimiz 4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde eğitim alanında uzmanlar bir araya gelerek ilham verici konuşmalar ve atölye çalışmaları yapılacak.

Zirvemizde alanında uzman kişileri; kendisini geliştiren, hayalinin peşini bırakmayan ve öğrenme yolculuğuna devam eden binlerce okul öncesi öğretmeni, öğretmen adayı ve ebeveyn ile buluşturmayı hedefliyoruz.

Katılımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Ekibi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Acar Baltaş
Psikolog, Yazar

Acar Baltaş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Nörofizyoloji dalında doktora yapmış ve yüksek beyin fonksiyonları konusunda uzmanlaşmıştır.

Sonrasında 1981 senesinde "Tıp Bilimleri Doktoru", 1986 senesinde "Uygulamalı Psikoloji Doçenti" ve 1996 senesinde "Profesör" ünvanlarını kazandı. 1982 senesinde Amerika'da stres azaltma teknikleri, beyin yıkımlarının bilgisayarlarla rehabilitasyonu ve ağrı kontrolü konularında çalışmalar yaptı. 1988 senesinden başlayarak, beş sene süreyle THY kabin personeli ile birlikte bir "davranış düzenleme projesi" yürüttü.

Eşi Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile birlikte kurucusu oldukları Baltaş-Baltaş Yönetim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ni ve Baltaş-Eksen Seçme, Değerlendirme ve Organizasyon Merkezi'ni yönetmektedir.

Prof. Dr. Belma Tuğrul
İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Oyun Savunucusu

Prof. Dr. Belma Tuğrul, 1960 yılında Istanbul'da doğmuştur. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi okumuştur. 5000 den fazla 3- 6 yaş çocuğunun öğretmenliğini yapmıştır.

Halen Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitim Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. Dünya Oyun Birliği (IPA- International Play Association) üyesi ve bu birliğin Türkiye temsilcisidir.

Global düzeyde dünya da kutlanmakta olan okul dışarıda günü Outdoor Classroom Day'in Türkiye temsilcisidir. Ondan fazla ulusal ve uluslararası meslek birliğine ve sivil toplum kuruluşuna üye ve bilim kurulu üyesidir. Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi programlarının geliştirilmesinde alan uzmanı olarak çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, UNICEF, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği, Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri BAP gibi 20 den fazla projede danışmanlık, yürütücülük, koordinatörlük, asistanlık yapmıştır.

Çocuklara ve ailelere yönelik çocuk kitapları ve uygulama kitapları da bulunmaktadır. Çocuklar için eğitsel materyaller tasarlamaktadır. Televizyon programları için içerik ve senaryolar yazmıştır.

Çocuklarla oyun, yaratıcılık, çocuklarla felsefe, matematik ve erken çocuklukta alternatif eğitim modelleri üzerinde çalışmaktadır. Çocukların oyun hakkı savunucusu olarak tanınmaktadır.

Prof. Dr. M. Akif Kireçci
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı

M. Akif Kireçci doktorasını Pennsylvania Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünden almıştır. 2004-2008 yılları arasında aynı üniversitede ve daha sonra Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde ders verdi. Türkiye'ye döndükten sonra 2009-2019 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Ankara'da öğretmenlik yaptı.

Kireçci eğitimin modernizasyonu ve uluslararasılaşması, bilim ve teknoloji tarihi, Ortadoğu ve Orta Asya tarihi ve siyaseti, göç, entelektüel hareketler, İslam ve modernite, Oryantalizm ve kültürel dönüşümler üzerine çalışmalar yayınladı.

M. Akif Kireçci halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanıdır ve FULBRIGHT Türkiye Komisyonu ve UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Kireçci Pennsylvania Üniversitesi'nden Janet Lee Stevens Ödülü'nü ve Avrupa Birliği REA – Araştırma Ajansı'ndan Marie Curie 2009 IRG'yi aldı.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Yeşilay Başkanı, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

1965 yılında Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı oldu.

2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanı aldı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2007 yılında Çocuk Psikiyatrisi, 2006 yılında 99 Sayfada Okul Fobisi, 2008 yılında Boşanmış Ailelerde Çocuk ve 2015 yılında Çocuklarda Dürtüsellik isimli kitapları yayınlanmıştır.

Evli ve 3 kız çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Uğur Batı
Öğretim Üyesi, Karar Bilimi ve Davranış Bilimleri Uzmanı

1975 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesinde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde yaptığı 3 yüksek lisansın ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri anabilim dalında tamamlayan tezini Prof.Dr. Uğur Batı, göstergebilim, retorik ve dilbilim üzerinden ikna edici iletişim konularında çalıştı. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce İşletme Yönetiminde yaptığı yüksek lisansında çift anadal yaptı. Genel MBA derecesini alırken örgütsel davranış, pazarlama yönetimi derecesini alırken grup dinamikleri içinde karar alma, motivasyon ve birliktelik kültürünü çalıştı.

Daha sonra ABD'de Harvard Üniversitesinde öğrenme, liderlik gibi dersler alan Prof.Dr. Batı, Harvard Üniversitesi "Ancient Masterpieces of World Literature" programını tamamlayıp, üniversitenin hikaye anlatıcılığı ve yazarlık diplomasını almıştır.

Prof.Dr. Uğur Batı akademisyen olarak 2 ayrı dönemde toplam 8 yıl Yeditepe Üniversitesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapmış, profesörlüğünü 2017 yılında Okan Üniversitesinde görev yaparken almıştır. Değişim programları ve Erasmus programları ile de dersler vermiştir.

Toplamda 19 kitabı bulunan Batı'nın kitapları 60 üzerinde üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitapları Alfa, Everest Yayınları, Media Cat, Doğan Kitap, Destek Yayınları ve Kara Karga gibi Türkiye'nin en önde gelen yayınevlerinden çıkmıştır.

Doç. Dr. Bengü Türkoğlu
NEU Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi

AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Çalışma Grubu Türkiye temsilcisi olan Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı zamanda Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) direktörüdür.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında farklı eğitim kademelerinde uzman öğretmen olarak görev yaptı.

Dr. Türkoğlu, çalışma alanını "oyun temelli öğrenme", "kognitif oyunlar", "eğitsel oyunlar" ve "gelişim alanları üzerinde kognitif oyunların etkileri" olarak tanımlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Çocukluk Döneminde Kognitif (Bilişsel) Oyun Temelli Öğrenme", "Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi", "Drama", "Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme", "Dezavantajlı ve Risk Altındaki Çocuklara Müdahale Programları" gibi derslerin yürütücüsüdür.

İkizlerinden ilham alarak doktora tezinde kognitif oyunların anasınıfına devam eden çocukların bilişsel gelişimleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Tübitak ve kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirilen farklı projelerde koordinatör ve araştırmacı olarak görev alan Dr. Türkoğlu, bu oyunların farklı eğitim kademelerindeki çocukların farklı gelişim alanları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Özellikle bilişsel ve sosyal gelişim perspektifinden oyun temalı makaleler yazmış, bildirileriyle birçok uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda görev almış; oyun temelli öğrenme konusunda öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür.

Doç. Dr. Burak Karabey
Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

Burak Karabey, Lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü'nde almıştır. Aynı üniversitede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı'nda "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi" konulu tezi ile doktora derecesini almıştır.

2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölüm'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı'nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı olarak yer almış ve çok sayıda öğretmen eğitimi gerçekleştirmiştir.

"Problem Çözme, Matematik Eğitimi, Üstün Zeka/Yetenek, Sosyal kabul ve entegrasyon" konularında çalışmalarda bulunmuştur. Üstün Zeka/Yetenekli Bireylerin Eğitimlerine yönelik Çocuk Gelişim Akademisi (ÇoGa)'yı kuran Karabey, halen bu projede aktif olarak çalışmakta ve üstün yetenekli çocukların üniversitede eğitim almaları üzerine programlar yürütmektedir.

Son olarak disiplinler arası bir çalışma grubu ile (özel) yetenekli öğrencilere yönelik STEM temelli etkinlikler ve programlar üzerine çalışmaktadır.

Doç. Dr. Yavuz Samur
Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE Bölümü Başkanı

Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE öğretim üyesi ve bölümün başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Virginia Tech Üniversitesinde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora unvanını almıştır.

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (Gamification), eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Eğitim Teknolojileri,Öğretim Tasarımı, Dijital Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma, Çocuk ve Medya, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, ve Çoklu Ortam Tasarımı gibi dersler vermektedir.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

Dr. Anooshirvan Miandji
TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi, Çocuklar için Düşündüren Kitaplar Yazarı

İran Azeri Türkü olan Dr. Anooshirvan Miandji 1995 senesinden beri Ankara'da yaşamaktadır. Gazi Üniversitesi'nde Eczacılık eğitiminden sonra, Farmasötik ve Medisinal Kimya'da (birincilik derecesiyle) uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Devamında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü'nde Bilim Tarihinde Anabilim dalında doktora derecesini (çok üstün başarı ile) almayı başarmıştır.

2004-2018 arası Bilkent Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Oxford Üniversitesi'nden 2016-2018 arası Bilim Felsefesi, Eleştirel Düşünme ve Bilgi Teorisi üzerine eğitim almıştır. İran, Türkiye ve ABD'nde çeşitli kitapları basılmıştır.

Onlarca üniversite, okul ve kuruluşta seminerler ve konferanslar veren Miandji, sosyal medyada felsefe, eleştirel düşünme, bilim ve eğitim üzerine pek çok yazısı yayımlanıştır.

Felsefe üzerine çeşitli TV kanallarında programlar yapmıştır. Halen TOBB-ETÜ Yapay Zekâ Mühendisliği'nde Eleştirel Düşünme dersleri vermektedir.

Dr. Işıl Boy Ergül
TeacherX ve ETZ Akademi Kurucusu

Işıl Boy Ergül, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Eğitim Teknolojileri üzerine yüksek lisansını Manchester Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

2012 yılından itibaren İngiltere’nin en ünlü öğretmen eğitim merkezi Pilgrims Teacher Training’de, Kent Üniversitesi’nde, yaz aylarında Eğitim Teknolojileri Eğitmeni olarak çalışmaktadır. Türkiye’de 30’a yakın okul ve üniversitede eğitim teknoloji eğitimleri vermiştir. Yurtdışında da İngiltere, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya eğitim verdiği ülkeler arasındadır.

2013-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Rektör Yardımcısı Bilişim Danışmanı olarak görev yapmış; 2014 yılından beri Türkiye'de alanında öncü etkinlik olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin, 2019 yılından itibaren ise Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi’nin koordinatörlüğünü üstlenmektedir. 2015 yılında Apple Seçkin Eğitmen seçilmiştir, aynı yıl okullara ve kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmeti veren ETZ Akademi'yi kurmuştur.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri üzerine doktora yapmakta olan Işıl Boy Ergül, evli ve bir çocuk annesidir.

Dr. Mehmet Dinç
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

1980 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldu. RMIT Üniversitesi'nde Eğitim üzerine, Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji üzerine, Melbourne Üniversitesi'nde Narrative Terapi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde internet bağımlılığı üzerine tamamladı. Melbourne Üniversitesi’nde bir yıl misafir akademisyen olarak bulundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümünde çalışıyor ve aynı zamanda Dulwich Centre Uluslararası Fakülte Kurulu Üyeliği yapıyor. Dijital Bağımlılıklar, Psikolojik Dayanıklılık ve Narrative Terapi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ece Karaboncuk
Eğitim ve Eğitim Kurucusu, Moderatör

Ece Karaboncuk, ODTÜ'de aldığı Fizik eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde İletişim okudu. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Eğitim Programları ve Öğretimi” alanında tamamladı. Hem eğitimci hem de iletişimci şapkasıyla TV8, CNN Türk ve 360 TV gibi ulusal televizyon kanallarında on yıldan fazla süre eğitim programları hazırladı ve sundu. Kurucu ortağı ve editörü olduğu “Eğitim ve Eğitim” platformunda özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimine destek olan referans niteliğindeki canlı yayınlarıyla her salı akşamı 21.00'de ekranlarda olmaya devam ediyor.

Yine aynı platform üzerinden ve sosyal medya hesaplarından özellikle sınavlara hazırlanan pek çok gençle buluşup; gelecek, sınavlar, meslek seçimi, yaşam boyu öğrenme konularında onlara rehberlik ediyor ve sorularını cevaplıyor. Dünyada ve Türkiye’de eğitim, başarı ve anlamı, çocuk yetiştime, okul öncesi eğitim, teknoloji, öğretmenlerin dünyası, sınavlar ve tercihler başlığında yazıları ve yaptığı programları pek çok uzmana ve sektör profesyoneline ışık tutuyor.

Ece Karaboncuk, aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak Eğitim Sosyolojisi, Etkili İletişim, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama, Eğitimde Program Geliştirme dersleri vermekte ve Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Danışma Kurulu Üyeliğini üstlenmekte.

Ercan Altuğ Yılmaz
Gamfed Türkiye Temsilcisi & Oyun Akademisi Kurucu Ortağı

Ercan Altuğ Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Netron, Bilgeadam ve Turkcell Akademi'de 10 yılı aşkın süre dijital eğitim teknolojileri üzerine çalıştı. Bu süreçte oyun tabanlı ve oyunlaştırılmış bir çok ödüllü eğitim projesini hayata geçirdi.

Ercan Altuğ Yılmaz halen Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve ITUSEM, BAUSEM gibi kurumlarda Oyun Tasarımı ve Oyunlaştırma dersleri vermekte. Gamification Meetup ve Gamification Hackathon adlarıyla oyunlaştırma adına bir çok etkinlik düzenlemektedir. Aktif olarak girişim merkezleri Startershub, Workinton, KWORKS, Impact Hub, İTÜ Magnet gibi kuluçka merkezlerinde mentorluk yapmaktadır. Şu anda dijitalleşme, dijital eğitim ve iletişim sistemleri, yeni nesil motivasyon, oyun tasarımı, oyunlaştırma, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi konularda eğitim ve seminerler verip, kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Herkes için Oyunlaştırma ve İş'te Oyunlaştırma adında iki adet kitabı bulunmaktadır.

Dünyadan seçkin oyun tasarımcısı ve oyunlaştırma uzmanlarının yer aldığı GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu'nun Türkiye temsilcisidir. GWC16 Gamification World Congress Madrid, Gamification Europe Brighton UK, Gamicon New Orleans USA, Gamilearn Barcelona gibi 10'dan fazla ülkede oyunlaştırma konferanslarından davet alarak sunum yapan ilk ve tek Türk’tür.

Ezo Sunal
Eğitimci, Ezo Sunal Çocuk Atölyesi Kurucusu

Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesi, Madrid ve San Francisco’da Orff-Schulwerk Eğitimini tamamladıktan sonra Orff- Schulwerk eğitmenlik sertifikası aldı. Bir dönem editörlük de yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. 2015 yılında Ömer Öztüyen ile birlikte çocuklar için müzikli oyunlar ve etkinlikler içeren bir kitap yayımladı.

Ayrıca bununla ilgili mobil uygulama kurmuştur. "Güldüy Güldüy Show Çocuk" programının sunuculuğunu yapmıştır. Atölye ve beden perküsyonu alanındaki çalışmalarının yanı sıra, öğretmenlik seminerleri düzenlemekte, çeşitli çocuk atölyelerinde ve kurucusu olduğu Ezo Sunal Çocuk Atölyesi’nde eğitmen olarak görev almaktadır.

Hayati İnanç
Hukukçu, Yazar

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur. Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir. İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlamıştır. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır.

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.

İpek Coşkun
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Eğitimde Eşitsizlikler" üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle tamamladı.

Halen Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora eğitiminde tez dönemindedir.

halen Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

İrem Savcı Köroğlu
Okul Öncesi Öğretmeni, MEB Arge Strateji Birimi

Mardin'in güzel ilçelerinden biri olan Midyat'ta dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarını, çocukluğunu ve gençliğe doğru evrildiği dönemlerini tarihi, kültürü, insanı zengin Midyat'ta geçirdi.

Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü 2007-2011 yılları arasında tamamladı. "BİR ÇOCUK DEĞİŞİRSE DÜNYA DEĞİŞİR" mottosuyla hareket eden Dr. Maria Montessori'nin açtığı yol; doğu illerinden batı illerine kadar birçok yerde, eğitim fırsatlarını anlatabilme ve her çocuğa ulaşabilme idealini gerçekleştirmesine vesile oldu.

2012-2014 yılları arasında yüksek lisans eğitimini Sosyal Hizmetler Anabilimdalı Aile Danışmanlığı Bölümün'de tamamladı. Aynı zamanda Şırnak'ta 75. Yıl Anaokulu-Çiçek Yuvası Anaokulunda öğretmenlik görevine devam etti. 2012-2014 yılları arasında Montessori Eğitimi üzerine Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına yazmış olduğum proje, örnek proje seçildi ve 3 yıl boyunca Ulusal Ajans'ın tanıtım kitapçığında bu projeye yer verildi.

21 ülkeyi ziyaret etti, bu ziyaretler vesilesiyle de Hırvatistan, Çekya (Prag) ve İtalya'da bulunan Montessori okullarında uzun süreli işbaşı gözlemler yapma fırsatı yakaladı. 2017 Yılında Ulusal Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde “Yılın En Yardımsever Öğretmeni” kategorisinde birincilik ödülü aldı. 2018 yılında “Dezavantajlı Bölgelerde Montessori Eğitimi” konu başlığıyla yapmış olduğu çalışma, Sabancı Vakfı Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda örnek proje seçildi ve kamu spotu olarak birçok platformda yayınlandı.

2016-2018 yılları arasında Kocaeli'nde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Uzmanı olarak görevine devam etti. Hâlen Kocaeli Üniversitesi'nde Yoksulluk Çalışmaları üzerine doktora eğitimimi sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığın görevlendirmesiyle Türkiye'nin birçok yerinde Montessori yöntemi üzerine öğretmenlere eğitim vermektedir.

Kayhan Karlı
Legonimbus Kurucusu, Öğrenme Yoldaşı, Eğitimci

Lisans eğitimini Matematik öğretmenliği, yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında tamamlamış olan Kayhan Karlı, Türkiye'de özel okullarda ve yurtdışında öğretmenlikle başlayan kariyerine eğitim yönetciliğiyle devam etmiştir. Sonrasında İngiltere Bognor Regis Community College, AKA Koleji ve TED Bursa Kolejinde Genel Müdür olarak hizmet vermiştir. Harvard Üniversitesinde "Art and Practice of Leadership Development" programını bitirmiş bir liderlik eğitimcisidir.

Karlı; "Öğrenme Yoldaşlığı"nı kavramsallaştırmış ve kişisel ve mesleki gelişim alanında kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır. Öğrenme Yoldaşı kavramı bugün pek çok eğitimci tarafından kullanılmakta ve 21. yüzyılın birlikte öğrenme ve gelişme felsefesini yansıtan en önemli kavramsal yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. 2011'den bu yana ülke genelinde yapmaya başladığı "21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme" başlıklı konferanslar serisiyle otuz binden fazla eğitimciye Dijital teknolojler, Küreselleşme ve Beyin araştırmalarının eğitimi ve okulu nasıl değiştirdiğini anlatmış ve halen sürdürmektedir.

Eylül 2013`den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Aynı dönemde Yenilikçi Öğrenme Merkezi‘ni kurarak, eğitim kurumları ve eğitimcilerle her alanda gelişim projeleri yapmaya devam etmektedir. Uluslararası eğitim kuruluşlarında öğretmen eğitimi ve okul gelişimi konusunda eğitimci olarak yer almış ve Harvard, University of Sussex üniversitelerinde öğretmen gelişimi alanında eğitimler almıştır. Aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü öğretimsel koçluk çalışmaları ile birlikte ICF üyesi profesyonel bir Koçtur.

Karlı, mesleki gelişim programlarının tasarlanması ve sunumu konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli bir deneyime sahiptir. Binlerce öğretmenle tasarladığı ve uyguladığı atölyelerde ve öğrenme yoldaşlığı oturumlarında çalışmış olmanın yanında çok sayıda kurumun da danışmanlığını yapmaktadır.

Kudret Eren Yavuz
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uzman Psikolojik Danışman

1975 yılında Eskişehir’de doğan Kudret Eren Yavuz, Psikoloji lisans eğitimini 1997 yılında ODTÜ de aldı. Aynı üniversitede “Çocukluk döneminde ebeveyn tutumlarının çocuğun kendini gerçekleştirme düzeyine olan etkisi” konulu tezi ile uzmanlık eğitimini tamamladı. 2010 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR terapisi eğitimleri sonrası, 2012 yılında Almanya Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Akademisi Master Programı kapsamında Çocuk ve Aile Terapisi uzmanlık eğitimiyle “psikoterapist” ünvanını aldı. Yavuz , Uluslararası WAPP Akademinin lisanslı çocuk ve aile terapistlerindendir. Öğrenme Psikolojisi , Nörogelişimsel Sistemler ve Dikkat Becerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında, Dumlupınar Üniversitesinde 2014 yılında “6 yaş çocuklar için Görsel Algı ve Dikkat Geliştirme Programı” başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.

Çocuk ve Aile Terapileri, Öğrenme Psikolojisi, Duygu ve Davranış Yönetimi gibi alanlarında çalışmalarını sürdürürken, ebeveynlere, eğitimcilere ve çocuklara yönelik kitaplar yazmakta ve kendisine ait psikolojik danışma merkezinde çocuk ve ailelerle çalışmaya devam etmektedir. Acıbadem Okulları akademik danışmanlarından Yavuz, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programında doktora tezi üzerinde çalışmakta, üniversitede dersler vermektedir. Yavuz evli ve üçüz çocuk annesidir.

Mehmet Özcan
Öğretmen, Fotoğrafçı

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı ve Coğrafya Öğretmeni Mehmet Özcan maddi durumu olmayan köy çocuklarına yeni ayakkabılar temin etmek için çıktığı macerayı tek başına bir iyilik hareketine dönüştürdü. Şu ana kadar 80 bin kişinin hayatına dokundu.

Maddi açıdan durumu çok iyi olmadığından öğrencilik yılları epey zor geçiren Özcan, anne babasına çektiği bir fotoğraf ile çeşitli yarışmalardan ödüller aldı.

Köylerde çocukların portre fotoğraflarını çekerken bir çocuğun yırtık ayakkabısını fark etmesiyle hayatı değişiyor. Ve yardım hikayesi burada başlıyor.

Küçük bir ayakkabı temin etme girişiminden kapsamlı bir iyilik dalgasına dönüşme hikayesi onunki...

Nazli Çevi̇k Azazi̇
Hikaye Anlatıcısı Eğitmen ve Yazar

Nazlı Çevik Azazi, Almanya'da 2017 "Thüringen Masal ve Efsane Ödülü"ne layık görülen Nazlı Çevik Azazi hikâye anlatıcısı ve eğitmendir. Azazi ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olan hikâye anlatıcılığının yeniden hatırlanması, modern hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yorumlanıp geliştirilmesi ve uluslararası platformlara taşınması için çalışmalar yürütmektedir. Bunun için 2015'te çok sevdiği iki öğrencisi ve hayal arkadaşı ile beraber SEİBA Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi'ni kurmuştur.

Azazi; Berlin Sanat Üniversitesi'nde "Tiyatro Pedagojisi Yüksek Lisansı" ve "Sanatsal Anlatım-Eğitimde ve Sanatta Hikâye Anlatıcılığı" eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Berlin'deki çağdaş dans okulları olan; TanzTangente ve Dock11'de "Yaratıcı Dans ve Dans Pedagojisi" sertifika programlarını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi'ni ve yanı sıra yaratıcı drama ve tiyatro eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca Ekim 2018'de İstanbul'da başladığı "Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi"ne devam etmektedir.

Altı yıl Berlin'de yaşadıktan sonra 2013'te yeniden İstanbul'a dönen Azazi; Türkiye'de ve Avrupa'daki festivallerde, tiyatrolarda, okullarda ve farklı kurumlarda çocuklara ve yetişkinlere hikâyeler anlatmakta, eğitimler vermekte ve uluslararası projeler yürütmektedir.

Neş'e Erberk
Okul Öncesi Eğitimde Yetenek Geliştirme Programı Geliştiricisi

Lise yıllarımda Robert Kolejde, üniversite dönemimde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken hayalim hep çocuklarla ilgili bir mesleğe yönelmekti.

Kızlarımın üçünün de farklılıkları beni "yetenek" kelimesi üzerinde düşündürdü. Nasıl ki her birey farklı karaktere sahipse, yine her bireyin farklı yetenekleri olduğunu düşünerek sorgulamalar yaptım. 2002’de ilk Neş'e Erberk Anaokulu’nu açtım.

Eğitimcilerimiz ve danışmanlarımızla araştırmalar yaparak, erken çocukluk döneminde yetenek geliştirmeye yönelik rotasyon programını geliştirdik.

Bu sistemde çocuklar kendi yaş gruplarıyla tüm günü sınıf sınıf dolaşarak daha materyalce zengin dersliklerde eğitim alıyor. Bugün 42 okula ulaştık. Şimdiki hayalim ise yurtdışında Neş'e Erberk Eğitim Kurumları tabelasını asabilmek.

Eğitimi ciddiye alıyoruz, neşeyle uyguluyoruz.

Sümeyye Ceylan
Eğitim Tasarımcısı, Usturlab Kurucusu

Sümeyye Ceylan, Viyana Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Viyana’da Hızlı Fourier Dönüşümü üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmasına ek olarak pedagoji alanında ikinci yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Viyana Kuffner Rasathanesi'nde Astronomi eğitimi aldı. Felsefe alanında doktora çalışmasına devam etmekte olan Sümeyye Ceylan’ın başlıca akademik ilgi alanları doğa ve oyun temelli bilim eğitimi, matematik felsefesi, mantık, bilim tarihi, STEAM eğitimi ve sosyal girişimciliktir.

2012'de anavatanı Türkiye'ye döndüğünde eğitim sisteminin çalışma biçimini değiştirecek çalışmalar yapmak, çocuk dostu, oyun ve hayal gücüne dayalı bir eğitim metodolojisi oluşturmak istedi. Bunun için eğitim içerikleri, oyunlar, eğitim materyalleri, eğitim mekanları ve bilimsel sergiler tasarlayan Usturlab'ı kurdu.

Yürüttüğü projelerde Türkiye genelinde 100.000'den fazla çocuk astronomi, ekoloji, biyoloji, mikrobiyoloji, matematik, kodlama, robotik, sanat ve felsefe alanlarında ücretsiz eğitim aldı. Çeşitli eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve özel şirketler için danışmanlık yapmaya devam eden Sümeyye Ceylan evlidir ve iki çocuk annesidir.

Atölye Çalışmaları

Atölye çalışmaları 26.09.2021 Pazar günü yapılacaktır. Atölyeler alanında uzman kişiler tarafından bilgi ve deneyim elde etmenize yönelik olarak uygulamalı veya seminer modunda gerçekleştirilecektir. Atölyele seçim formları 15 Eylül itibariyle iletilecektir. Atölyelerin sonunda katılımcılarımıza her bir atölye için ayrı katılım belgesi verilecektir.

Erken Yaşta Siberzorbalık Eğitimi

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Çocuk İçin İçerik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Psikoloji Öğleden Sonra

80 dk. 150 Katılımcı

Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocuklar

Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Üstün Potansiyel Öğleden Önce

60 dk. 150 Katılımcı

Drama Yöntemi İle Matematik Öğretimi

Doç. Dr. Esen Ersoy
19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi

Drama Öğleden Önce

80 dk. 30 Katılımcı

Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Oyun ve Oyuncak Atölyesi

Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan
19 Mayıs Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Oyun Öğleden Sonra

60 dk. 30 Katılımcı

Üstün Potansiyelli Çocukların Sınırlarını Genişletmek

Dr. Ayça Köksal Konik
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üstün Zekalılar Eğitimi ABD, Psikolojik Danışman

Üstün Potansiyel Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Educat Bilim Setleriyle Okul Öncesinde Oyunlaştırma Destekli STEM Etkinliği

Dr. Buket Ertuğrul Akyol
MEB, Fen Bilimleri Öğretmeni

Eğitim Programı STEM Öğleden Sonra

80 dk. 100 Katılımcı

Erken Çocukluk Dönemi Eğitiminde Kukla ve Türk Gölge Oyunu

Dr. Erdinç ÖCAL
Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyesi, Tiyatrocu

Kukla Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Drama ve P4C Yaklaşımlarına Çocuk Edebiyatı İle Bakmak

Dr. Handan Belivermiş
Çocuk Kitapları Yazarı

Drama Felsefe Öğleden Sonra

80 dk. 150 Katılımcı

Tasarım Odaklı Düşünme ve Mimarlık

Dr. Mücella Ateş
Mimar, Mimari Araştırmalar Enstitüsü Başkanı

Tasarım Öğleden Sonra

60 dk. 60 Katılımcı

Hareketten ve Sesten Hikayeye

Dr. Nilay Yılmaz
Yazar, Eğitim Danışmanı, Yaratıcı Okuma ve Yazma Eğitmeni

Yazarlık Öğleden Önce

80 dk. 30 Katılımcı

Gelişimsel Müzik Aktiviteleri

Dr. Özden Kuşcu
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi, Müzisyen

Müzik Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Okul Öncesi Eğitimde Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek

Ayşe Kızıltan Ütkü
Öğretmen, Profesyonel Koç

Zeka Öğleden Sonra

60 dk. 150 Katılımcı

Masallarla Doğaçlama ve Ritim

Azize Köse Arslan
Çocuk Kitapları Yazarı

Müzik Okuma Öğleden Sonra

60 dk. 30 Katılımcı

Tasarım Odaklı Okuma Yöntemi olarak "Jeux Dramatiques"

Bahar Gürey
Jeux Dramatiques Eğitmeni

Okuma Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Çocuk Kitapları İle Ekolojik Temelli Düşünme

Bilge Musa Buhan
Vehbi Koç Vakfı Okuları Anaokulu Öğretmeni

Doğa Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Orff-Schulwerk'le Kozadan Kelebeğe

Birgül Berna Uysal
Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü

Müzik Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Okul Öncesi Dönemde Sık Karşılaşılan Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dr. Selen Gündüz
Hacettepe Üniversitesi Özel Gereksinimli Çoçukların Gelişimi ABD, Öğretim Üyesi

Psikoloji Öğleden Önce

80 dk. 60 Katılımcı

Mindfulness Becerileriyle Öğretmen Olmak

Esra Sağol Rehill
Öğretmen, Profesyonel Koç

Farkındalık Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Topluluk Önünde Etkili Konuşma ve Sunum Becerileri

Fatih Abadi
Davranış Bilimci, NLP Uzmanı, Eğitmen, Yazar

Drama Öğleden Sonra

80 dk. 150 Katılımcı

Yazarlık Atölyesi -Hayallerini Pratiğe Dök

Fatma Ayhan
Çocuk Kitapları Yazarı

Yazarlık Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Eğitimde Müziğin Rolü ve Müzik Uygulamaları

Gönül Kazancı Yeprem
Müzisyen, Yazar

Müzik Oyun Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

Rokodemi ile Okul Öncesinde Dijital Eğitim

Hülya Odabaş
ROKODEMİ - Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Kodlama Öğleden Önce

25 dk. 30 Katılımcı

Montessori Eğitim Modelinin MEB Müfredatına Entegrasyonu

İrem Savcı Köroğlu
Okul Öncesi Öğretmeni, Montessori Eğitimcisi, Yazar

Eğitim Programı Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Oyun Dostu Öğretmenin Dijital Araç Çantası

Lara Özer
Eğitim Teknolojileri Uzmanı, Apple Öğretmeni, Eğitimci Eğitmeni

Web 2.0 Öğleden Önce

80 dk. 60 Katılımcı

21. Yüzyılın Eğitim Tasarımı - Okul Öncesinde STEM Uygulamaları

M. Serhan Kal, Benay Tümkaya, Cüneyt Dostoğlu
Bahçeşehir Koleji STEM ve Proje Koordinatörü

Eğitim Programı STEM Öğleden Önce

80 dk. 30 Katılımcı

Nesne Temelli Öğrenme

Ö. Özlem Gökbulut
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimcisi, Yaratıcı Drama Eğitmeni

Drama Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Erken Çocukluk Eğitimini Etkili Stratejiler İle Zenginleştirmek

Özlem Bilge
Sınıf Öğretmeni, Eğitimci Eğitmeni, Mesleki Gelişim Uzmanı

Eğitim Programı Öğleden Önce

80 dk. 60 Katılımcı

Nasıl IBPYP Dünya Okulu / Öğretmeni Olunur?

Selda Mansur
IB ve Akreditasyon Danışmanı

Eğitim Programı Öğleden Önce

80 dk. 150 Katılımcı

Doğadan Hayata Orman Okulu Etkinlikleri

Selma Çakar
Orman Okulu Lideri, Psikolojik Danışman, Yazar

Eğitim Programı Doğa Öğleden Sonra

80 dk. 100 Katılımcı

Origamili Masallar

Sema Yaylı
Masal Anlatıcısı, Origami Sanatçısı, Yazar

Sanat Okuma Öğleden Sonra

80 dk. 30 Katılımcı

LEGO Pedagojisi Atölyesi: Oyun mu Daha Güçlüdür, Aslan mı?

Sera Yöndem
Okul Öncesi Öğretmeni, LEGO Education Akademi Eğitmeni

Oyun Öğleden Önce

80 dk. 60 Katılımcı

Tospaa ile Kodlamaya Giriş Atölyesi

Tûbâ Işık
Tospaa Kurucusu

Kodlama Öğleden Önce

60 dk. 30 Katılımcı

Müzede Öğrenme

Yeşim Özturan
Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Yöneticisi, Sanat Tarihçisi, Eğitmen

Müze Öğleden Sonra

80 dk. 90 Katılımcı

Atölye Katılım Şartları

 • Katılımcılarımız gün içinde en fazla 4 atölye çalışmasını seçebilir.
 • Atölye kontenjanla sınırlı olduğundan atölye seçim formları zirveden önce doldurulmalıdır.
 • Atölyeler çoğunlukla uygulamalı gerçekleştirileceğinden uygun koşullar katılımcı tarafından hazırlanmalıdır.

Zirve Programı

25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesinin detaylı programı aşağıdaki gibidir. Güncel programı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.


08:00 - 09:00

Giriş İşlemleri ve Online Stant Alanlarını Ziyaret

Giriş İşlemleri ve Online Stant Alanlarını Ziyaret

Erdinç Aydoğan

09:00 - 09:10

Erdinç Aydoğan

Gelecek Eğitimde Derneği Başkanı, Eğitimci

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci

09:10 - 09:30

Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı

Açılış Konuşması

09:30 - 09:40

3. Geleceği̇n Eği̇ti̇mci̇leri̇ Ödülleri

3. Geleceği̇n Eği̇ti̇mci̇leri̇ Ödülleri

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

09:40 - 10:10

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yeşilay Başkanı, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Dürtüsel Çocuklar

Prof. Dr. Acar Baltaş

10:10 - 10:40

Prof. Dr. Acar Baltaş

Psikolog, Yazar

Hakkını Vereceğin Hayaller Kurmak

Dr. Anooshirvan Miandji

10:40 - 11:10

Dr. Anooshirvan Miandji

TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi, Çocuklar için Düşündüren Kitaplar Yazarı

Okul Öncesi Düşünme Becerileri

11:10 - 11:30

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

Dr. Işıl Boy Ergül

11:30 - 11:50

Dr. Işıl Boy Ergül

TeacherX ve ETZ Akademi Kurucusu

Geleceğin Merdivenlerini Hangi Renge Boyardınız?

İrem Savcı Köroğlu

11:30 - 11:50

İrem Savcı Köroğlu

Okul Öncesi Öğretmeni, MEB Arge Strateji Birimi

İmkansız mı, o da ne?

Dr. Mehmet Dinç

11:50 - 12:10

Dr. Mehmet Dinç

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Hayaller Gerçek Olsun; Erken Çocuklukta İrade Eğitimi

Doç. Dr. Burak Karabey

11:50 - 12:10

Doç. Dr. Burak Karabey

Dokuz Eylül Üniversitesi, Özel Yetenekliler Eğitimi

Çocuk ve Matematik

Ercan Altuğ Yılmaz

12:10 - 12:40

Ercan Altuğ Yılmaz

Gamfed Türkiye Temsilcisi & Oyun Akademisi Kurucu Ortağı

Geleceğin Eğitim Modeli: Oyunlaştırma "Puan, Rozet ve Sıralamadan Ötesi"

12:40 - 13:30

Öğle Arası

Öğle Arası

Kudret Eren Yavuz

13:30 - 14:00

Kudret Eren Yavuz

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uzman Psikolojik Danışman

"Sıradan Güçle Çocukları Buluşturmak": Çocuk Psikolojik Sağlamlığı Yol Haritası

Nazli Çevi̇k Azazi̇

14:00 - 14:30

Nazli Çevi̇k Azazi̇

Hikaye Anlatıcısı, Eğitmen ve Yazar

Hayallerimiz; Özgürlüğe ve Özgünlüğe Açılan Kapılar

Doç. Dr. Yavuz Samur

14:30 - 15:00

Doç. Dr. Yavuz Samur

Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE Bölümü Başkanı

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji

15:00 - 15:20

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

Doç. Dr. Bengü Türkoğlu

15:20 - 15:50

Doç. Dr. Bengü Türkoğlu

NEU Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi

Geleceğin Mutlu, Hayalperest, Başarılı Yetişkini İçin Bugünden...

Sümeyye Ceylan

15:50 - 16:20

Sümeyye Ceylan

Eğitim Tasarımcısı, Usturlab Kurucusu

Hayalperest Bilim: Bilim Eğitiminde Hayal Gücünün Merkezi Rolü

İpek Coşkun

15:50 - 16:20

İpek Coşkun

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Dünyada Okul Öncesi Politikaları ve Yaklaşımları

Mehmet Özcan

16:20 - 16:40

Mehmet Özcan

Öğretmen, Fotoğrafçı

Sosyal ve Sorumlu Öğretmen

Neş’e Erberk

16:20 - 16:40

Neş’e Erberk

Neşe Erberk Eğitim Kurumları Kurucusu

Okul Öncesinde Yetenek Geliştirme Programı ve Rotasyon Sisteminin Çocuğun Gelişimine Faydaları

Prof. Dr. Uğur Batı

16:40 - 17:10

Prof. Dr. Uğur Batı

İletişim Danışmanı, Yazar

Haddini Aşan İnsan

17:10 - 17:30

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

Hayati İnanç

17:30 - 18:00

Hayati İnanç

Hukukçu, Yazar

Hayata Şiirden Bakmak

Prof. Dr. Belma Tuğrul

18:00 - 18:30

Prof. Dr. Belma Tuğrul

İstanbul Aydın Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Kimin Aklına Gelir ki?

18:30 - 18:40

Kapanış

Kapanış

08:00 - 09:00

Giriş İşlemleri ve Online Stant Alanlarını Ziyaret

Giriş İşlemleri ve Online Stant Alanlarını Ziyaret

Ezo Sunal

09:00 - 09:50

Ezo Sunal

Eğitimci, Ezo Sunal Çocuk Atölyesi Kurucusu

Çocuk ve Müzik

09:50 - 10:00

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

İrem Savcı Köroğlu

10:00 - 11:20

İrem Savcı Köroğlu

Okul Öncesi Öğretmeni, Montessori Eğitimcisi, Yazar

Montessori Eğitim Modelinin MEB Müfredatına Entegrasyonu

Doç. Dr. Esen Ersoy

10:00 - 11:20

Doç. Dr. Esen Ersoy

19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi

Drama Yöntemi İle Matematik Öğretimi

Tûbâ Işık

10:00 - 11:20

Tûbâ Işık

Tospaa ile Kodlamaya Giriş Atölyesi

Tospaa ile Kodlamaya Giriş Atölyesi

Dr. Nilay Yılmaz

10:00 - 11:20

Dr. Nilay Yılmaz

Yazar, Eğitim Danışmanı, Yaratıcı Okuma ve Yazma Eğitmeni

Hareketten ve Sesten Hikayeye

Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent

10:00 - 11:20

Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocuklar

Lara Özer

10:00 - 11:20

Lara Özer

Eğitim Teknolojileri Uzmanı, Apple Öğretmeni, Eğitimci Eğitmeni

Oyun Dostu Öğretmenin Dijital Araç Çantası

Sera Yöndem

10:00 - 11:20

Sera Yöndem

Okul Öncesi Öğretmeni, LEGO Education Akademi Eğitmeni

LEGO Pedagojisi Atölyesi: Oyun mu Daha Güçlüdür, Aslan mı?

Bahar Gürey

10:00 - 11:20

Bahar Gürey

Jeux Dramatiques Eğitmeni

Tasarım Odaklı Okuma Yöntemi olarak "Jeux Dramatiques"

11:20 - 11:40

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

Dr. Erdinç ÖCAL

11:40 - 13:00

Dr. Erdinç ÖCAL

Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyesi, Tiyatrocu

Erken Çocukluk Dönemi Eğitiminde Kukla ve Türk Gölge Oyunu

Ö. Özlem Gökbulut

11:40 - 13:00

Ö. Özlem Gökbulut

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimcisi, Yaratıcı Drama Eğitmeni

Nesne Temelli Öğrenme

Selda Mansur

11:40 - 13:00

Selda Mansur

IB ve Akreditasyon Danışmanı

Nasıl IBPYP Dünya Okulu / Öğretmeni Olunur?

Özlem Bilge

11:40 - 13:00

Özlem Bilge

Sınıf Öğretmeni, Eğitimci Eğitmeni, Mesleki Gelişim Uzmanı

Erken Çocukluk Eğitimini Etkili Stratejiler İle Zenginleştirmek

Dr. Selen Gündüz

11:40 - 13:00

Dr. Selen Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Özel Gereksinimli Çoçukların Gelişimi ABD, Öğretim Üyesi

Okul Öncesi Dönemde Sık Karşılaşılan Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dr. Ayça Köksal Konik

11:40 - 13:00

Dr. Ayça Köksal Konik

Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üstün Zekalılar Eğitimi ABD, Psikolojik Danışman

Üstün Potansiyelli Çocukların Sınırlarını Genişletmek

Fatih Abadi

11:40 - 13:00

Fatih Abadi

Davranış Bilimci, NLP Uzmanı, Eğitmen, Yazar

Topluluk Önünde Etkili Konuşma ve Sunum Becerileri

M. Serhan Kal, Benay Tümkaya, Cüneyt Dostoğlu

11:40 - 13:00

M. Serhan Kal, Benay Tümkaya, Cüneyt Dostoğlu

Bahçeşehir Koleji STEM ve Proje Koordinatörü

21. Yüzyılın Eğitim Tasarımı - Okul Öncesinde STEM Uygulamaları

13:00 - 14:00

Öğle Arası

Öğle Arası

Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan

14:00 - 15:20

Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan

19 Mayıs Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Oyun ve Oyuncak Atölyesi

Fatma Ayhan

14:00 - 15:20

Fatma Ayhan

Çocuk Kitapları Yazarı

Yazarlık Atölyesi -Hayallerini Pratiğe Dök

Selma Çakar

14:00 - 15:20

Selma Çakar

Orman Okulu Lideri, Psikolojik Danışman, Yazar

Doğadan Hayata Orman Okulu Etkinlikleri

Dr. Özden Kuşcu

14:00 - 15:20

Dr. Özden Kuşcu

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi, Müzisyen

Gelişimsel Müzik Aktiviteleri

Azize Köse Arslan

14:00 - 15:20

Azize Köse Arslan

Çocuk Kitapları Yazarı

Masallarla Doğaçlama ve Ritim

Dr. Mücella Ateş

14:00 - 15:20

Dr. Mücella Ateş

Mimar, Mimari Araştırmalar Enstitüsü Başkanı

Tasarım Odaklı Düşünme ve Mimarlık

Yeşim Özturan

14:00 - 15:20

Yeşim Özturan

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Yöneticisi, Sanat Tarihçisi, Eğitmen

Müzede Öğrenme

Hülya Odabaş

14:00 - 15:20

Hülya Odabaş

ROKODEMİ - Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Rokodemi ile Okul Öncesinde Dijital Eğitim

Dr. Buket Ertuğrul Akyol

14:00 - 15:20

Dr. Buket Ertuğrul Akyol

MEB, Fen Bilimleri Öğretmeni

Educat Bilim Setleriyle Okul Öncesinde Oyunlaştırma Destekli STEM Etkinliği

15:20 - 15:40

Dinlenme Arası

Dinlenme Arası

Gönül Kazancı Yeprem

15:40 - 17:00

Gönül Kazancı Yeprem

Müzisyen, Yazar

Eğitimde Müziğin Rolü ve Müzik Uygulamaları

Ayşe Kızıltan Ütkü

15:40 - 17:00

Ayşe Kızıltan Ütkü

Emotion Coaching UK Eğitmeni

Okul Öncesi Eğitimde Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek

Bilge Musa Buhan

15:40 - 17:00

Bilge Musa Buhan

Vehbi Koç Vakfı Okulları Anaokulu Öğretmeni

Çocuk Kitapları İle Ekolojik Temelli Düşünme

Esra Sağol Rehill

15:40 - 17:00

Esra Sağol Rehill

Öğretmen, Profesyonel Koç

Mindfulness Becerileriyle Öğretmen Olma

Sema Yaylı

15:40 - 17:00

Sema Yaylı

Masal Anlatıcısı, Origami Sanatçısı, Yazar

Origamili Masallar

Dr. Handan Belivermiş

15:40 - 17:00

Dr. Handan Belivermiş

Çocuk Kitapları Yazarı

Drama ve P4C Yaklaşımlarına Çocuk Edebiyatı İle Bakmak

Birgül Berna Uysal

15:40 - 17:00

Birgül Berna Uysal

Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü

Orff-Schulwerk'le Kozadan Kelebeğe

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

15:40 - 17:00

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

Çocuk İçin İçerik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Erken Yaşta Siberzorbalık Eğitimi

17:00 - 17:20

Ara

Ara

Kayhan Karlı

17:20 - 18:00

Kayhan Karlı

Legonimbus Kurucusu, Ögrenme Yoldası, Egitimci

Zirve Kapanış Konuşması: Erken Çocuklukta Ebeveyn Gelişimi

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt sayfasında EFT/Havale veya kredi kartı ile olmak üzere iki seçenekten istediğinizi kullanarak kayıt olabilirsiniz.

EFT/Havale seçeneğini tercih eden katılımcılarımız kayıt formunu doldurduktan sonra ödemeyi GELECEK EĞİTİMDE DERNEĞİ EĞİTİM İKTİSADİ İŞLETMESİ'nin Halk Bankası IBAN TR94 0001 2001 2860 0012 1000 02 nolu hesabına gönderebilir. EFT veya havale yaparken alıcı kısmına "GELECEK EĞİTİMDE DERNEĞİ EĞİTİM İKTİSADİ İŞLETMESİ", açıklama kısmına ise "OOEZ21 AD SOYAD" yazmanız gerekmektedir.

5 kişi ve üzeri toplu kayıtlarda %15 indirim uygulanacaktır. Toplu olarak kayıt yaptırmak isteyen okullarımız Gelecek Eğitimde Derneği ile 0 212 925 22 90'ı arayarak iletişime geçebilir. Eğitim ücretinin tamamını tek seferede ödeme yaptıktan sonra katılımcı listesini Excel formatında bilgi@gelecekegitimde.com adresine gönderebilirsiniz.

Pandemi sebebiyle geçen yıl ertelediğimiz zirveye kayıt olup ücretini ödeyenlerin katılım hakkı devam etmektedir. Tekrar kayıt yapmalarına gerek yoktur.

4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'ne katılım ücretlidir. Erken Kayıt ve İndirimli Kayıt imkanlarından faydalanmak için acele edin. Katılım ücretini kredi kartı ile ödeyebilir veya GELECEK EĞİTİMDE DERNEĞİ'nİn ilgili banka hesabına yatırabilirsiniz.

Atölye ücretini ödeyenler 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak atölyelerden dilediğine katılabilir. Katılımcılarımız gün içinde en fazla 4 atölye çalışmasını seçebilir. Etkinliği takip eden bir hafta içinde diğer atölyeleirn video kayıtlarını izleyebilir. Her bir atölye katılımı için ayrı katılım belgesi düzenlenecektir.

Geçen sene ödeme yapanların zirveye katılım hakkı devam etmektedir.

4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi kapsamında 25 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak seminer programına katılanlara ve 26 Eylül 2021 Pazar günü atölye çalışmalarına katılanlara ayrı ayrı "Katılım Belgesi" verilecektir. 26 Eylül 2021 tarihinde her bir katılımcımız günde 4 adet atölyeye canlı katılma hakkına sahip olacaktır. Bu atölyeler için ayrı ayrı belge verilecektir.

Öğretmenlerimize etkinliği takip eden hafta içinde katılamadığı atölyeleri tekrar izleyebilme hakkı sunacağız.

4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'ne katıldıysanız katılım belgenizi sertifika.gelecekegitimde.com adresinden indirebilirsiniz.

Alanından yapılan en büyük etkinlik olan ve Gelecek Eğitimde Platformu'nun düzenlediği 4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'ne;

 • Okul Öncesi Öğretmenleri
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticileri
 • Okul Öncesi Öğretmen adayları
 • Üniversite öğretim üyeleri
 • Kız Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretmen ve öğrencileri
 • Meslek kuruluşları
 • Çocuk psikolog ve psikiyatristleri
 • Çocuklar için kitap ve içerik üreten yayınevleri
 • Eğitim STK'larının yöneticileri
 • Türkiye’ye yön veren, politika üreten liderler
 • Sektörlerinde lider şirketlerin yöneticileri
 • Uluslararası eğitim kuruluşların temsilcileri
 • Yazılı, görsel medya ve internet medyası çalışanları
 • Çocuklar için kitap, ürün, hizmet ve içerik üreten firmalar
 • Okul Öncesi Eğitim veya çocukluk dönemine hizmet ve ürün üreten firmalar
 • Oyuncak üreticileri
 • Yazılı, görsel ve dijital medya yönetici ve temsilcileri
 • Ebeveynler ve çocuk eğitimine ilgi duyan herkes
katılabilir. Aynı zamanda üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri ve akademisyenleri dinleyici olarak kaydını yaptırabilir.

4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'ne sponsor olmak, stant açmak veya bağışta bulunarak destek vermek istersenizGelecek Eğitimde Platformu ile irtibata geçebilirsiniz.

Gelecek Eğitimde Platformu
+90 212 925 22 90
bilgi@gelecekegitimde.com

26 Eylül 2021 Pazar günü öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere her bir katılımcımız 4 atölyeye katılabilecektir. Her bir atölye için ayrı sertfika verilecektir. Atölye seçimleri 20 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır. Atölye kapasiteleri kontenjanla sınırlıdır.

İlham Verenler

Okul Öncesi Eğitim Zirvesi yolculuğumuzda bize ilham verenler

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı Eşi
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı
Nabi Avcı
Milli Eğitim E. Bakanı
Doğan Cüceloğlu
Doğan Cüceloğlu
Psikolog Yazar
Özlem Dağ
Özlem Dağ
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü
Nazlı Çevik Azazi
Nazlı Çevik Azazi
Hikaye Anlatıcısı Eğitmen ve Yazar
Serdar Kuzuloğlu
Serdar Kuzuloğlu
Bilgi Bulaştırıcısı, Trend Avcısı
Hayati İnanç
Hayati İnanç
Edebiyatçı, Yazar
Aylin Sözer Çapan
Aylin Sözer Çapan
İAÜ Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi
Belma Tuğrul
Belma Tuğrul
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Artin Göncü
Artin Göncü
University Of Illinois At Chicago
Sinan Canan
Sinan Canan
Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Öğretim Üyesi
Bengü Türkoğlu
Bengü Türkoğlu
NEÜ Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi
Serdar Kılıç
Serdar Kılıç
TRT Doğadaki İnsan Belgeseli Motivasyon Konuşmacısı
Aytaç Açıkalın
Aytaç Açıkalın
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Ahmet Şimşirgil
Ahmet Şimşirgil
Marmara Üniversitesi, Tarih
Hanan Al-Hroub
Hanan Al-Hroub
Küresel Öğretmen Ödülü Alan Filistinli Öğretmen
Cem Gençoğlu
Cem Gençoğlu
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü
Kayhan Karlı
Kayhan Karlı
Öğrenme Yoldaşı Eğitimci
Aylin Sözer Çapan
Aylin Sözer Çapan
İAÜ Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi
Ayşegül Dede
Ayşegül Dede
Dil Bilimci, Masal Anlatıcısı
Burak Karabey
Burak Karabey
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi
Halit Yerebakan
Halit Yerebakan
Hekim, Yazar, TV Sunucusu
Yasemin Allsop
Yasemin Allsop
Öğretim Üyesi University College London
Özgül Polat
Özgül Polat
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kerem Dündar
Kerem Dündar
Nöro Sağlık Beyin Eğitimleri Araştırmaları Merkezi Kurucusu
Çiğdem Çelebi
Çiğdem Çelebi
Okul Öncesi Öğretmeni, Vantrolog
Nurten Akkuş
Nurten Akkuş
Okul Öncesi Öğretmeni Meb
Salih Uyan
Salih Uyan
Eğitimci, Yazar
Gülben Ergen
Gülben Ergen
Sanatçı
Kemal Yürümezoğlu
Kemal Yürümezoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi
Ümit Kavak
Ümit Kavak
Oyuncak Kardeşliği Kurucu
Aşkım Kapışmak
Aşkım Kapışmak
‎Davranış Bilimleri Uzmanı
Ne Söylediler?
İletişim

Bize her konuda düşüncenizi yazabilirsiniz.

Kayıt formunda yer alan "KAYDI TAMAMLA" butonunu tıklayarak, Gelecek Eğitimde Derneği'nin Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve Gelecek EğitimdeDerneği ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin Gelecek Eğitimde Derneği tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, bilgi@gelecekegitimde.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.

Gelecek Eğitimde Derneği adına etkinlik esnasında çekilen/yapılan video ve fotoğraflar da dahil olmak üzere kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sadece yukarda açıklandığı çerçevede işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek olduğunu kabul ediyorum. KVKK'da belirtilen haklarımı biliyorum ve kişisel verilerimin Gelecek Eğitimde Derneği tarafından belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.